Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง

     - ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>>คลิกดาวห์โหลด 

    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง>>>คลิกดาวห์โหลด 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.