Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

การประชุมปรึกษาหารือการจ่ายน้ำสถานีสูบน้ำ 3

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล งานที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชน ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจ่ายน้ำสถานีสูบน้ำท่าม่วง 3 เพื่อให้บริการสูบน้ำให้พี่น้องเกษตรกรอย่างเพียงพอต่อความต้องการ ในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
***************************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง


Copyright © 2019. All Rights Reserved.