Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเสลภูมิ เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับที่ดินสาธารณประโยชน์(ดงหัน) เพื่อให้การตรวจสอบแนวเขตที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนต่อไป
***************************
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าม่วง


Copyright © 2019. All Rights Reserved.