Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

free accordion joomla menu

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง ด้วยเทศบาลตำบลท่าม่วงได้ติดประกาศแบบแสดงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง และส่งจดหมายแจ้งไปยังผู้ที่มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง ทางไปรษณีย์แล้ว
👇👇เมื่อได้รับเอกสารแล้ว👇👇
👉 ขอให้ท่านเจ้าของทรัพย์สิน ได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดรายการทรัพย์สิน ที่ท่านเป็นเจ้าของ ครอบครอง ในปี พ.ศ 2564 ตามเอกสารแนบ ภ.ด.ส.3 ที่เทศบาลได้จัดส่งให้
✅ ถูกต้องครบถ้วน
❎ ไม่ถูกต้อง ให้นำเอกสาร สำเนาโฉนด, สำเนาทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้อง เข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง เพื่อแก้ไข
⛳️⛳️ ภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้ง
🌲🌲หากข้อมูลถูกต้องแล้ว เทศบาลตำบลท่าม่วง จะทำการแจ้งประเมินภาษีไปยังท่าน ต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
☎️☎️ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง 043-665000

:::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์: 043-665-000 :::

ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง

เรื่อง ประกาศปิดตลาดเป็นการชั่วคราว  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Read more

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

Read more

การประชุมปรึกษาหารือการจ่ายน้ำสถานีสูบน้ำ 3

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล งานที่...

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ และบุคลากรในสังกัด ประชาชนจิต...

Read more

การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้...

Read more

กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นายประพันธ์ ทิพวรี นายอุทัย สุทธิประภา รองน...

Read more

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev

Link::หน่วยงาน


Copyright © 2019. All Rights Reserved.