Get Adobe Flash player

 

 

นายนิมิตร  สุทธิประภา

นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง

free accordion joomla menu

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

:::ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์: 043-665-000 :::

ประกาศเทศบาลตำบลท่าม่วง

เรื่อง ประกาศปิดตลาดเป็นการชั่วคราว  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

Read more

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด

Read more

การประชุมปรึกษาหารือการจ่ายน้ำสถานีสูบน้ำ 3

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล งานที่...

Read more

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ และบุคลากรในสังกัด ประชาชนจิต...

Read more

การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธาน การประชุมตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดร้...

Read more

กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒เทศบาลตำบลท่าม่วง โดยนายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง มอบหมายให้ นายประพันธ์ ทิพวรี นายอุทัย สุทธิประภา รองน...

Read more

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
next
prev

Link::หน่วยงาน


Copyright © 2019. All Rights Reserved.